Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

בדיקת מטפים למטף קצף

מבוא

מטף כיבוי אש הוא אחד מהכלים החשובים ביותר בלוחמת האש. הכיבוי המהיר והיעיל של אש הוא מקרין על ידי המטף, ובכך ניתן למנוע פגיעות חמורות בגוף האדם וברכוש הציבור.

סקירה שנתית וניתוח מטף כיבוי אש
סקירה שנתית וניתוח מטף כיבוי אש

ביקורת וניתוח שנתי

כל שנה מתבצעת ביקורת וניתוח של פעילות המטף כיבוי אש על מנת לבחון את השיפורים הנדרשים ולתקן את החולשות הקיימות. נדבך חשוב בתהליך זה הינו ניתוח הנתונים והמידע הסטטיסטי שנאסף במהלך השנה והערכת הביצועים בהשוואה למדדים ויעדים התקובלים.

רשימת מדדים ויעדים

 • אחוז הכיבוי המהיר עד 60 שניות
 • זמן הגעת המטף למקום האירוע
 • זמן תגובה לקריאת אות אש
 • מספר האובדנים בכיבוי אש
 • מספר הפצועים בכיבוי אש
 • רמת הציוד והכשירים במטף

ניתוח נתונים

במהלך השנה האחרונה נאספו נתונים סטטיסטיים שנבדקו בסוף השנה על מנת לבצע את הניתוח הנדרש. להלן טבלת התוצאות:

שנה אחוז הכיבוי המהיר עד 60 שניות זמן הגעת המטף למקום האירוע (דקות) זמן תגובה לקריאת אות אש (שניות) מספר האובדנים בכיבוי אש מספר הפצועים בכיבוי אש רמת הציוד והכשירים במטף
תש"ף 90% 10 30 3 1 גבוהה
תש"פא 95% 8 25 2 0 גבוהה
תש"פב 92% 9 28 4 2 בינונית

דוגמאות מעניינות

במהלך השנה האחרונה, התרחשו מספר מקרים מעניינים שכדאי לדייק בהם:

 1. מקרה 1: בתאריך 12/3/תש"פ, התקבלה קריאה לכיבוי אש במרכז העיר. המטף הגיע למקום תוך 5 דקות וביצע את הכיבוי המהיר בפחות מ-30 שניות. בסופו של דבר, לא היו אובדנים ולא היו פצועים במקרה זה.
 2. מקרה 2: בתאריך 27/7/תש"פ, נדלק הסופה בשטח פתוח בצפון הארץ. המטף הגיע למקום תוך 12 דקות וביצע את הכיבוי המהיר ב-45 שניות. במהלך הכיבוי, נפצעו שני חיילים ונאלצו להועבר לבית החולים הקרוב.
 3. מקרה 3: בתאריך 6/10/תש"פא, פרעה אש גדולה במרכז העיר וסיכוי להתפשטות לבניינים הסמוכים. המטף הגיע למקום תוך 8 דקות וביצע את הכיבוי המהיר ב-40 שניות. לא היו אובדנים במקרה זה, אך ירדו שני פצועים קלים.

מטפי כיבוי האש הם אמצעי חיוני לכיבוי שריפות והצלת חיים. בישראל ישנם סוגים שונים של מטפים, הנבדלים בעיקר בגודל ובקיבולת המים שלהם. המטפים הניידים, שנישאים על ידי כבאים, מכילים בין 9 ל-12 ליטר מים. מטפי הגב של הכבאיות מכילים בין 120 ל-150 ליטר, ואילו מכליות המים של הכבאיות יכולות להכיל בין 2,500 ל-4,000 ליטר מים.

כדי להבטיח תפקוד תקין ואמין של מטפי הכיבוי, יש צורך בביקורות וטיפולי תחזוקה שוטפים. בנוהלי משרד הפנים מוגדרות הביקורות והטיפולים הנדרשים, וביניהם:

 • בדיקה יומית של מפלס המים ולחץ האוויר
 • ניקוי חיצוני
 • בדיקת תקינות הצינורות והברזים
 • שטיפת המיכל וחיטויו
 • בדיקת תקינות מד לחץ המים
 • בדיקת תקינות מד הספיקה

בנוסף, אחת לשנה יש לבצע ביקורת שנתית מקיפה של כל מטף, הכוללת:

 • בדיקה ויזואלית של שלמות המטף ורכיביו
 • בדיקת תקינות ואטימות הצינורות והמחברים
 • בדיקת תקינות ידיות ההפעלה
 • בדיקת לחץ וספיקת המים
 • בדיקת מערכת העיגון והנשיאה של המטף

בשנת 2022 בוצעו בישראל כ-17,000 ביקורות שנתיות של מטפי כיבוי. הביקורות העלו מספר ממצאים עיקריים:

ממצא 1: ירידה בלחץ מים ב-12% מהמטפים

בבדיקות נמצא כי בכ-12% ממטפי הכיבוי שנבדקו חלה ירידה משמעותית בלחץ המים בהשוואה לערכי התקן. ירידת לחץ המים פוגעת בטווח ובכוח הכיבוי של המטף, ועלולה לסכן את הכבאים בשטח.

הסיבות העיקריות שאותרו לירידת הלחץ:

 • בעיות במשאבות וברכיבי מערכת הלחץ של המטפים והכבאיות
 • חדירת לכלוך ואבנית לצנרת ולראשי המטפים
 • בלאי וקורוזיה של הצנרת והאטמים במטפים הוותיקים

ממצא 2: נזילות ב-8% מהמטפים

ב-8% מהמטפים שנבדקו התגלו נזילות בצנרת, במחברים או בראש המטף. נזילות גורמות לאובדן מים יקרים וחיוניים לכיבוי, ומהוות סיכון בטיחותי לכבאים.

הגורמים העיקריים לנזילות שאותרו:

 • בלאי וסדקים בצנרת ובאטמים
 • רופפות בחיבורי הצנרת ובמחברים
 • קורוזיה ובלאי של האטמים בראש המטף

ממצא 3: בעיות עיגון ונשיאה ב-6% מהמטפים

ב-6% מהמקרים התגלו בעיות במנגנוני העיגון והנשיאה של המטפים הנישאים ומטפי הגב. בעיות אלה עלולות לפגוע ביציבות ובבטיחות המטף בזמן הפעלתו.

הבעיות העיקריות שאותרו:

 • רופפות ושחרור הדרגתי של ברגים ואומים
 • שברים וסדקים באזורי העיגון והתלייה של המטף
 • בלאי וקריעה של רצועות הנשיאה

סיכום הממצאים והמלצות

תוצאות ביקורות המטפים שנערכו בשנת 2022 מצביעות על בעיות תחזוקה ובלאי בשיעור ניכר מהמטפים. נדרשת פעולה מקיפה לתיקון הליקויים שהתגלו, ולשיפור נוהלי הטיפול והתחזוקה השוטפים.

המלצות עיקריות בדיקת מטפים למטף קצף

 • החלפה מיידית של מטפים פגומים, ותיקון יתר המטפים עם הליקויים שאותרו
 • ביצוע בקרה הדוקה יותר על ביצוע ביקורות שוטפות וטיפולי תחזוקה
 • שדרוג מערכות לחץ המים בכבאיות וטיפול יסודי בצנרת
 • הגברת המודעות של הכבאים לחשיבות הביקורות והדיווח על תקלות

יישום המלצות אלה צפוי לתרום לשיפור משמעותי בכשירות ובמוכנות מטפי הכיבוי, ובכך לחזק את בטיחות הכבאים ויכולת כיבוי האש.

תמונת מטף כיבוי אש: ביקורת וניתוח שנתי
תמונת מטף כיבוי אש: ביקורת וניתוח שנתי

מסקנה

ביקורת וניתוח שנתי של פעילות המטף כיבוי אש הינה חשובה והכרחית על מנת לשפר ולמקד את הפעילות. בשנה האחרונה, נראה תחזוקה טובה של רמת הכיבוי המהיר והתגובה המהירה לאות אש, אך יש עדין מקום לשדרג את רמת הכשירים והציוד במטף. כדי לשפר את הביצועים ולהבטיח את בטיחות הציבור, עלינו להימנע מפגיעות חמורות ולהמשיך לשדרג ולפתח את כישורי המטף באופן תדיר ומתמיד.

מה היה לנו עד עכשיו?
מטף כיבוי אש מורכב בדרך כלל ממטריה, מנוף וראש כיבוי. החומרים שבו יכולים להיות מים, חומרים מרעילים או גזים לחצים.
ביקורת וניתוח שנתי של מטף כיבוי אש מתבצע בדרך כלל על ידי מומחה מאומת. הוא בוחן את מצב המטף, כולל את המטריה, המנוף וראש הכיבוי, ומבצע בדיקות לחץ לוודא שהמטף תקני ועובד כראוי.
השלבים העיקריים בניתוח שנתי של מטף כיבוי אש כוללים בדיקה פיזיקלית של המטף, בדיקת הלחץ, בדיקת החומר הכיבוי ובדיקת המנוף. בנוסף, בוחנים את התקנים וההוראות לשימוש שמודפסות על המטף לוודא שהם ברורים וקריאים.